Portfolio

Een kleine greep uit onze projecten.

Case: Particulier – energiekosten

Maak een overzicht van het energieverbruik, -kosten en -prijzen van de afgelopen jaren. Hierbij dient een vergelijking met het voorgaande jaar inzichtelijk gemaakt te worden.

Uitwerking:
Van de klant hebben we zijn verbruiksoverzichten en facturen van de afgelopen jaren ontvangen. Deze hebben wij in tabelvorm uitgewerkt en gevisualiseerd, waarmee diverse rapportages over verbruik,  kosten en prijzen zijn gemaakt. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen stroom en gas.

Resultaat:
Het resultaat was het kunnen maken van betere keuzes en daarmee kostenbesparing.

Case: InStrada – verkeersmodel

Maak een model waaruit verkeersstromen en wegvakintensiteiten afgeleid kunnen worden.

Oplossing:
Op basis van een door de klant aangeleverde Herkomst-Bestemmingen matrix van zeecontainers hebben we een model gemaakt van verkeersstromen en wegvakintensiteiten. Er is een model gecreëerd als een metrokaart, waarin alle verbindingen gemodelleerd zijn. Met de metrokaart zijn de verplaatsingen van de containers afgeleid naar verkeersstromen en wegvakintensiteiten in verschillende vervoersmiddelen.

Resultaat:
Met deze informatie kunnen ingenieurs vervolgens hun asfaltberekeningen en verkeerslichtberekeningen maken. 

Case: Porsche Club Racing – statistieken race-klasses

Maak een overzicht van de statistieken per race-seizoen. 


Oplossing:
We verzamelen data per evenement zoals uitslagen, locatie en organisator. Tevens is het betreffende reglement bestudeerd om de verwerking van de standen inclusief schrapresultaten op een goede manier te berekenen.

Resultaat:
Voor zowel de wedstrijd commissie als de rijders is steeds realtime inzichtelijk welke prestaties geleverd zijn, en welke geleverd moeten worden om in het kampioenschap de doelstellingen te halen.

Case: InStrada – urenoverzichten

Maak een overzicht van declarabele en niet-declarabele uren, omzet en onderhanden werk. 

 

Oplossing:
Door een koppeling te leggen met het door de klant gebruikte uren- en projectregistratiesysteem Timechimp, halen we de benodigde data binnen in PowerBI. Daar maken we met behulp van diverse metingen de gevraagde overzichten. Er is een dashboard gemaakt met de gevraagde KPI’s.

Resultaat:
Het duidelijke uren overzicht zorgde voor meer inzicht in de declarabiliteit en winstgevendheid van projecten.

Case: Greenwood Racing – endurance

Maak een duidelijk overzicht van de gegevens van gereden endurance-races

Oplossing:
We hebben data verzameld, zowel uit door de klant bijgehouden spreadsheets als rechtstreeks uit het datalog-systeem van de auto. Vervolgens is in overleg met de klant bepaald welke gegevens inzichtelijk gemaakt moesten worden. Hierbij is gekozen voor een totaaloverzicht met kenmerkende items en een ingezoomd overzicht per event en een ingezoomd overzicht per rijder. Tenslotte is een overzicht gemaakt van technische data van de auto, zoals toerental, remdruk en topsnelheid. In de overzichten zijn slicers aangebracht, zodat gefilterd kan worden op bijvoorbeeld jaar, rijder of event.

Resultaat:
Door de data te analyseren is een model ontstaan om verbeteringen door te voeren die leiden tot betere resultaten op het circuit.